Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Phú Xuyên - TP Hà Nội.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nội dung chính > Thông báo >

kế hoạch công tác tháng 04 năm 2011.

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010-2011và các công tác trọng tâm của ngành, phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên xây dựng Kế hoạch công tác tháng 04/2011đối với cấp THCS trong huyện như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

 - Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011. Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; Chỉ thị số 40/2006/CT-TW, ngày 15/6/2006 của Ban Bí thư TW về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

           - Duy trì nề nếp kỷ cương trong quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy và qui chế chuyên môn theo qui định của ngành.

           - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chú trọng công tác thanh tra đột xuất các cơ sở giáo dục. Tiếp tục tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

          - Triển khai giảng dạy đại trà bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội cấp THCS".

           - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho các cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng  cấp Thành phố; thi học sinh giỏi Kĩ thuật lớp 9 cấp huyện, cấp Thành phố; thi giải toán trên mạng Internet cấp Thành phố…

          - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; chú trọng bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi chuẩn bị cho kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi các khối lớp 6, 7, 8.

           - Hoàn thiện công tác  Kiểm định chất lượng chuẩn bị đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.

           - Rà soát và hoàn thiện hồ sơ quản lí, hồ sơ thanh  tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo Điều lệ nhà trường và kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của ngành.

           - Đăng ký hồ sơ thi đua năm học, hoàn thành viết đề tài SKKN.

           - Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội thi nghi thức đội cấp cụm, cấp huyện; thi Tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện.

          - Các trường đăng ký TTXS TDTT cấp Thành phố chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của huyện về kiểm tra đề nghị Sở Văn hóa TT công nhận.

B. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ.

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1. Thi giải toán trên mạng Internet cấp Thành phố.(Phòng GD&ĐT sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể)

          - Thời gian: Ngày 09/4/2011.

          - Địa điểm: Trường THCS Khai Thái.

          - Đối tượng: Mỗi khối lớp 10 học sinh xếp thứ tự cao nhất trong vòng thi cấp huyện(vượt qua vòng 15; vòng 16 tự thi).

2. Thi học sinh giỏi Kĩ thuật lớp 9.

         * Cấp huyện.(Thực hiện theoKế hoạch thi HSG Kĩ thuật lớp 9 số 292/PGD-GDTrH)

         - Thời gian: Ngày 05/04/2011.

         - Địa điểm: Trường THCS thị trấn Phú Xuyên(riêng thi thực hành môn cắt may, tại trường Trung cấp nghề số 1)

         * Cấp Thành phố.

         - Thời gian: Ngày 14/4/2011.

         - Địa điểm: Trung t©m GDKTTH- HN sè 2(Sè15 phè Bïi Ngäc D­¬ng quËn Hai Bµ Tr­ng)

         - Đối tượng: Học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Kĩ thuật lớp 9 cấp huyện.

3. Triển khai giảng dạy bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội cấp THCS".

* Yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch, bố trí thời khoá biểu hợp lí để hoàn thành việc giảng dạy bộ tài liệu từ 4/4/2011 đến 15/5/2011(Thực hiện theo công văn hướng dẫn số 293/PGD&ĐT-GDTrH)

4.Chuyên đề.

* Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán:

- Nội dung:  Những bài toán về trò chơi

- Thời gian: Ngày 11/4/ 2011

- Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT.

- Thành phần: + Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT.

                       + 01 lãnh đạo, 01 giáo viên dạy Toán 9.

- Báo cáo viên: Ông Đặng Xuân Tươi-Giáo viên trường THCS Trần Phú.

5. Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi K6, K7, K8.(có Kế hoạch tổ chức cụ thể sau)

         - Môn kiểm tra :

          + K6, K7: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh.

          + K8: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lí, Sinh học, Tiếng Anh, Địa lí, Lịch sử và GDCD.

         - Đối tượng: HS các khối lớp 6, 7, 8 có hạnh kiểm Tốt và học lực Khá trở lên và môn kiểm tra phải đạt kết quả kỳ I từ 8,0 trở lên..

         - Thời gian: Ngày 26/4/2011.

         * Danh sách học sinh lập theo mẫu và gửi qua Email: thcspx@gmail.com">thcspx@gmail.com chậm nhất vào ngày 08/4/2011.(Phông chữ Times New Roman- Unicode, cỡ chữ 12).

II.  CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra.

1.1. Thanh tra toàn diện:

           - Thời gian:  7h 30 phút, ngày 19, 20, 21/4/2011.

           - Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên tổ Giáo vụ THCS, cộng tác viên Thanh tra và cán bộ màng lưới(có danh sách thành viên đoàn cụ thể sau).

          - Đơn vị được Thanh tra: Phòng GD&ĐT sẽ thông báo trước 02 ngày.

     1.2. Thanh tra đột xuất:

        Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất một số cơ sở giáo dục trong toàn huyện.

          * Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, phòng GD&ĐT yêu cầu các trường gửi thời khóa biểu đang thực hiện về tổ Giáo vụ THCS qua Email: thcspx@gmail.com">thcspx@gmail.com vào ngày 04/4/2011.

2. Công tác kiểm định chất lượng.

          * Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT:

          - Thời gian: Ngày  08/4/2011.

          - Địa điểm:  Trường THCS Nam Triều.

          -  Thành phần:  + Lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT; phòng GD&ĐT.

                                    + Thành viên đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.

* Phòng GD&ĐT yêu cầu trường THCS Nam Triều rà soát và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ minh chứng, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về làm việc đạt hiệu quả.

III. CÔNG TÁC KHÁC.

1. Hội nghị Hiệu trưởng.

          - Thời gian: 8h00’ ngày 07/04/2011.

          - Địa điểm: Hội trường gác 2 Huyện ủy (cũ).

          - Thành phần:

          + Lãnh đạo, chuyên viên tổ Giáo vụ THCS.

          + Hiệu trưởng trường THCS.

          - Nội dung: Đánh giá công tác tháng 03 và triển khai một số hoạt động chuyên môn tháng 4, tháng 5/2011; tuyên truyền người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

2. Hội thi “Giai  điệu tuổi hồng” cấp Thành phố.

*Tổ chức tổng duyệt tại huyện:        

          - Thời gian:  14h00' ngày 11/4/2011;

          - Địa điểm:  Nhà Văn hoá huyện Phú Xuyên.

* Biểu diễn chính thức:

          - Thời gian: Ngày 22/4/2011.

          - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Hà Đông.

* Yêu cầu các trường THCS: Trần Phú, Phú Minh, Đại Thắng và Vân Từ chuẩn bị tốt các điều kiện để các tiết mục dự thi đạt  kết quả tốt nhất.

           Nhận được Kế hoạch này, phòng GD&ĐT yêu cầu các ông(bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.


Nhắn tin cho tác giả
Quản Trị Viên @ 19:43 02/04/2011
Số lượt xem: 4450
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến