Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Phú Xuyên - TP Hà Nội.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nội dung chính > Thông báo >

Bồi dưỡng và kiểm tra, thi chọn học sinh giỏi năm học 2011-2012.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và công tác kiểm tra, thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2011-2012 đạt hiệu quả cao; Phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra, thi chọn học sinh giỏi năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          1. Góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của Đảng và Nhà nước. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bồi dưỡng mũi nhọn của ngành Giáo dục và Đào tạo.

          2. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trang bị cho học sinh các đội tuyển có kiến thức chuyên sâu, có bản lĩnh vững vàng để tham dự kì kiểm tra, thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2011-2012.

          3. Qua ôn tập, bồi dưỡng và tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chọn học sinh giỏi các cấp ngành sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tìm ra các giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi ở những năm học tiếp theo.

B. NỘI DUNG:

I. CÔNG TÁC TẠO NGUỒN:

1. Phòng GD&ĐT giao cho các trường THCS xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn đối với học sinh các khối lớp 6, 7, 8 (Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Giải toán trên mạng Internet và Olympic Tiếng Anh). Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo đúng các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT và của UBND Thành phố.

Kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn phải được sự thống nhất của phụ huynh học sinh và báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Khi kế hoạch được Phòng GD&DDT duyệt, các đơn vị trường tổ chức bồi dưỡng và tổ chức kiểm tra, thi chọn đội tuyển cấp trường đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kì kiểm tra, thi học sinh giỏi cấp huyện.

II. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9:

Công tác bồi dưỡng và thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm học 2011-2012 được tiến hành qua hai giai đoạn, cụ thể như sau:

          1. Giai đoạn 1: Bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp huyện

          a, Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng:

          - Là học sinh lớp 9 năm học 2011-2012, có nhu cầu học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Cuối năm học 2010-2011 được xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên, có điểm TBM môn học đăng ký bồi dưỡng đạt từ 7,0 trở lên,

          b, Hình thức bồi dưỡng:

          - Bồi dưỡng tập trung ngoài giờ học chính khoá theo từng bộ môn, bồi dưỡng theo chuyên đề hoặc câu lạc bộ...do các trường THCS tổ chức và trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

                        c, Môn học:

          - Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục công dân.

          - Mỗi học sinh được đăng ký bồi dưỡng không quá hai môn học.

          d, Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:

          * Đối với môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh:

          - Thời gian:  Từ  ngày 15/7/2011 đến ngày 15/10/2011.

          - Địa điểm: Tại các trường THCS.

            * Đối với các môn còn lại:

- Thời gian:  Từ  ngày 01/8/2011 đến hết tháng 12/2011.

          - Địa điểm: Tại các trường THCS.

(Lịch học cụ thể do các trường chủ động, tuyệt đối không được dạy trước chương trình)

          2. Giai đoạn 2:  Bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp Thành phố:

          - Căn cứ vào kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, Phòng GD&ĐT thành lập các đội tuyển giao trường THCS Trần Phú, TT Phú Minh tổ chức bồi dưỡng và dự thi cấp Thành phố vào cuối tháng 3/2011.

          - Thời gian bồi dưỡng:

+ Môn : Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh(từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012).

+ Môn : Vật Lí, Hóa học, Sinh Học, Địa Lí, Lịch Sử và Giáo dục công dân(từ tháng 02/2012 đến tháng 3/2012).

          - Địa điểm: Tại trường THCS  Trần Phú, thị trấn Phú Minh...

  III.  TỔ CHỨC THI, KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 6,7, 8, 9.

          1. Đối với lớp 9:

          a, Điều kiện dự thi:

          Thực hiện theo quy chế thi học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

          b, Môn thi, thời gian và địa điểm thi: Tổ chức thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện (gồm 2 đợt):

           


            * Đợt 1:

            - Môn thi:  Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

- Thời gian:  Ngày 18/10/2011.

          - Địa điểm: Tại trường THCS Trần Phú.

          - Nội dung kiến thức: tính đến hết chương trình học kì I.

            * Đợt 2:

-  Môn thi: Vật Lí, Hóa học, Sinh Học, Địa Lí, Lịch Sử và Giáo dục công dân.         

- Thời gian:  Ngày 10/01/2012.

          - Địa điểm: Tại  trường THCS Trần Phú.

          - Nội dung kiến thức: tính đến hết chương trình học kì I.

2. Đối với lớp 6,7 và 8:

a, Điều kiện:

- Học sinh lớp 6,7, 8: Đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến học kỳ I năm học 2011-2012 và môn dự thi phải đạt điểm trung bình môn từ 7,5 trở lên.

b, Môn:

- Lớp 6,7: Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn ,Vật Lí, Sinh Học, Địa Lí, Lịch Sử và Giáo dục công dân.

- Lớp 8: Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn ,Vật Lí, Hóa học, Sinh Học, Địa Lí, Lịch Sử và Giáo dục công dân.

c, Thời gian và địa điểm thi:

          - Thời gian:   Tháng 4/ 2012.

- Địa điểm: Trường THCS Hồng Minh, Hoàng Long, Chuyên Mỹ, TT Phú Xuyên, Văn Nhân, Châu Can và Khai Thái.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thành lập các đội tuyển và danh sách giáo viên tham gia dạy đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố.

          - Tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng, tổ chức các kì thi, kiểm tra chọn học sinh giỏi.

          - Lập dự trù kinh phí tổ chức thực hiện kì thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố.

          2. Các đơn vị trường học:

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn, báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt trước ngày 15/7/2011. Triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng tạo nguồn sau khi đã được phê duyệt.

          - Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, động viên học sinh của đơn vị trường mình để các em tham gia học tập đảm bảo thời gian và đạt kết quả tốt. Tạo điều kiện để giáo viên của trường tham gia bồi dưỡng các đội tuyển đạt hiệu quả. Tổ chức quản lí giáo viên dạy bồi dưỡng tạo nguồn theo đúng quy chế chuyên môn.

          - Trường THCS Trần Phú có trách nhiệm phối hợp với Tổ Giáo vụ Trung học Phòng GD&ĐT thống nhất chuẩn bị về cơ sở vật chất: Phòng học, bàn ghế để tổ chức các đợt học bồi dưỡng và các kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, cấp Thành phố đảm bảo đúng qui định.

          - Các trường THCS đặt địa điểm kiểm tra học sinh giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc tổ chức kì kiểm tra.

          * Lưu ý: Việc xét thi đua của tập tập thể, của mỗi cá nhân sẽ căn cứ thêm vào tiêu chí bồi dưỡng học sinh giỏi và kết quả học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt chú trọng kết quả học sinh giỏi cấp Thành phố.


Nhắn tin cho tác giả
Quản Trị Viên @ 09:52 01/07/2011
Số lượt xem: 4748
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến